Ta Nhi Tử Thành Phản Phái Liếm Cẩu

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Làm Trần Phi Phàm xuyên qua thành sáu mươi tuổi nhà giàu nhất, phát hiện con của mình nhất định thành một cái phản phái liếm cẩu, vì một nữ nhân, đem tập đoàn tiền tài, con đường, nguyên một đám đưa ra ngoài, dẫn đến công ty xuất hiện to lớn vấn đề.
Càng đáng sợ chính là, nữ nhân này vẫn là một bản trong tiểu thuyết nữ chính, trọng sinh tới, chính là vì để bọn hắn cửa nát nhà tan, báo kiếp trước mối thù, chính mình cái này liếm cẩu nhi tử thế mà ngây ngốc đi lên tiếp cận?

“Lão cha, lại cho ta ký một cái 6 tỷ hợp đồng, ta cam đoan, đây là cái cuối cùng!”
“Lăn!”
“Lão cha, van cầu ngươi, liền để Đồng Văn đệ đệ tới làm Tổng giám đốc!”
“Lăn!”
“Lão cha, . . .”
“Lăn!”
“Sương mù thảo, trong mắt của ngươi đến cùng còn có hay không ta đứa con trai này? Ta thế nhưng là ngươi người thừa kế duy nhất!”