Ta Ngủ Say Một Ngàn Năm

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Một ngàn năm trước, Côn Luân giới Giới Chủ người nối nghiệp Từ Tiến bị chín đại cường giả ám toán chặn giết, sinh tử lúc một kiếm trảm phá Côn Luân giới không gian bích lũy, rơi vào vết nứt không gian bên trong.

Một ngàn năm về sau, Từ Tiến từ trong phòng bệnh tỉnh lại, phát hiện Côn Luân giới cùng thế giới phàm tục đã nối liền cùng một chỗ, thế giới hoàn toàn biến thành mặt khác một bộ dáng.

Đến tận đây.

Từ Tiến cố sự chương mới.

Liền triển khai như vậy. . .