Ta Mỹ Nữ Nhà Trọ

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Ngã Đích Mỹ Nữ Công Ngụ – Ta Mỹ Nữ Nhà Trọ.
Đào Bảo ma xui quỷ khiến được tiến vào một mỹ nữ như vân nhà trọ, chủ nhà trọ là bạn gái trước, phòng đối diện ở vợ trước, sát vách ở một cái nữ cảnh sát, sát vách sát vách ở một cái nhào nhai nữ chủ truyền bá…

Ba năm không thấy vợ trước dĩ nhiên lột xác thành làm Đông Hải đệ nhất vưu vật, còn có bá đạo nam tổng giám đốc cùng đại học nam đồng học ở cạnh tranh theo đuổi. Cái này sao có thể được? Đào Bảo hô to một tiếng: “Lão bà, ta đã trở về.”. Sau đó, cố sự bắt đầu rồi…