Ta Muốn Làm Cá Ướp Muối

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Ngược gió lật bàn? Không tồn tại!
Ta liền muốn làm cá ướp muối .

Nhất mặn loại kia .
Không cần sáng sớm, không cần kiếm tiền, ngồi ăn rồi chờ chết, nối dõi tông đường loại kia!