Ta Mỗi Tuần Tùy Cơ Một Cái Mới Chức Nghiệp

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Thể nghiệm tích tích tài xế, ban thưởng Pagani Zonda một cỗ.
Thể nghiệm đại học lão sư, ban thưởng mười tòa nhà.
Thể nghiệm ông chủ, ban thưởng 1 tỷ.

Thể nghiệm…
Quyển sách lại tên: «Người yêu thích ta vì cái gì tốt như vậy»