Ta Mỗi Tuần Một Cái Thân Phận Mới

Đánh giá truyện
Tác giả:
Thể loại: , , , ,
Loại:
Số tập: 30
Trạng thái:
Lượt nghe: 23
(Tháng 21-Tuần 20-Ngày 2)

Giới thiệu

Bình luận

Liên quan

Kích hoạt mạnh nhất bí danh hệ thống, mỗi tuần đều có thể thu hoạch được một cái thân phận mới. Có người mặt ngoài là cái thường thường không có gì lạ học sinh, sau lưng hắn lại là xuyên quốc gia tập đoàn chủ tịch, tuyệt thế vô Xem thêm

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 06:13:00
2:
Tap 002 - 06:08:35
3:
Tap 003 - 06:06:36
4:
Tap 004 - 05:45:38
5:
Tap 005 - 05:54:55
6:
Tap 006 - 05:46:41
7:
Tap 007 - 05:35:35
8:
Tap 008 - 05:30:29
9:
Tap 009 - 05:32:55
10:
Tap 010 - 05:40:01
11:
Tap 011 - 05:14:06
12:
Tap 012 - 05:22:09
13:
Tap 013 - 05:10:55
14:
Tap 014 - 05:10:12
15:
Tap 015 - 05:14:52
16:
Tap 016 - 05:13:29
17:
Tap 017 - 05:16:09
18:
Tap 018 - 05:04:47
19:
Tap 019 - 05:07:06
20:
Tap 020 - 04:59:23
21:
Tap 021 - 04:55:22
22:
Tap 022 - 05:32:31
23:
Tap 023 - 05:25:40
24:
Tap 024 - 04:59:55
25:
Tap 025 - 05:13:36
26:
Tap 026 - 05:43:08
27:
Tap 027 - 06:05:30
28:
Tap 028 - 06:06:43
29:
Tap 029 - 06:25:04
30:
Tap 030 - 06:23:07
Nhạc nền:
TaMoiTuanMotCaiThanPhanMoiTH
001-ThienDiaLongHonTH.mp3
002-ThienDiaLongHonTH.mp3
003-ThienDiaLongHonTH.mp3
004-ThienDiaLongHonTH.mp3
005-ThienDiaLongHonTH.mp3
006-ThienDiaLongHonTH.mp3
007-ThienDiaLongHonTH.mp3
008-ThienDiaLongHonTH.mp3
009-ThienDiaLongHonTH.mp3
010-ThienDiaLongHonTH.mp3
011-ThienDiaLongHonTH.mp3
012-ThienDiaLongHonTH.mp3
013-ThienDiaLongHonTH.mp3
014-ThienDiaLongHonTH.mp3
015-ThienDiaLongHonTH.mp3
Truyện Ta Mỗi Tuần Một Cái Thân Phận Mới Audio thuộc thể loại , , , , của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ với số tập là 30