Ta Là Great Old One

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Đây là một người có người Địa Cầu linh hồn Clefairy tôm cùng đông đảo cái khác hải sản hoặc là những vật khác tại mỗi cái thế giới Đại Loạn Đấu cố sự.
Một quyền đánh nổ bạch tuộc đầu, Lưỡng Trảo đâm chết Xúc Tu Quái.
Ăn sống dưa leo, chém sống con cóc.

Lên tới Aesir Thoth đứng đầu, xuống đến đình Dalas cẩu.
Đả Biến Thiên Hạ Vô Địch Thủ.