Ta Kịch Bản Là Vai Phụ

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Mạc Trần bị Thiên Đạo Chi Nhãn chọn trúng, trở thành Hạo Cực Thiên Thiên Giới thượng thần nhập thế thí luyện cường lực phối hợp diễn!
Ngồi xem các đại lão trình diễn phế vật lưu, vô địch lưu, người ở rể lưu … Mỗi bên chủng sáo lộ, mà hắn sẽ trở thành nhân vật chính đại lão trang bức vẽ mặt bối cảnh làm nền .
Là mặc cho người định đoạt, nước chảy bèo trôi ?
Vẫn là nghịch thiên cải mệnh, chủ tể vận mạng của mình ?
Tất cả một ý niệm!