Ta Không Thể Nào Là Kiếm Thần

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Lý Sở xuyên qua đến mười dặm sườn núi, trở thành một tiểu đạo sĩ.
Tại cái này thần quỷ hoành hành, yêu ma tứ ngược thế giới, nhỏ yếu bất lực hắn vốn định tại mười dặm sườn núi sống tạm một thế.
Thẳng đến có một ngày, bất đắc dĩ bước vào giang hồ, hắn mới phát hiện…

Nguyên lai trên đời không có cái gì là một kiếm không giải quyết được.
Nếu có.
Vậy liền hai kiếm.