Ta Không Phải Thực Sự Nghĩ Gây Chuyện A

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 02:48:58
2:
Tap 002 - 03:05:09
3:
Tap 003 - 02:58:08
4:
Tap 004 - 02:49:00
5:
Tap 005 - 03:02:20
6:
Tap 006 - 02:58:23
7:
Tap 007 - 02:57:35
8:
Tap 008 - 03:06:09
9:
Tap 009 - 03:22:34
10:
Tap 010 - 03:12:21
11:
Tap 011 - 03:08:09
12:
Tap 012 - 03:14:46
13:
Tap 013 - 03:37:05
14:
Tap 014 - 03:20:25
15:
Tap 015 - 03:21:17
16:
Tap 016 - 03:18:51
17:
Tap 017 - 03:20:51
18:
Tap 018 - 03:19:32
19:
Tap 019 - 03:03:17
20:
Tap 020 - 03:26:58
21:
Tap 021 - 04:02:59
22:
Tap 022 - 03:30:53
23:
Tap 023 - 03:32:20
24:
Tap 024 - 03:24:43
25:
Tap 025 - 03:33:27
26:
Tap 026 - 03:10:53


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Rừng thiêng nước độc, âm trầm kinh khủng.
Yêu ma tiềm ẩn, người sống chớ tiến vào.
Đinh: Phía trước ba dặm, dưới mặt đất có thi, ngàn năm không thay đổi, vén lên nó, ngươi đem đạt được đầu đồng thiết tí Kim Cương thân.

Nghe được thanh âm nhắc nhở, Liễu Kim biểu thị bất đắc dĩ.
Thi ca, ta thật không muốn gây chuyện, nhưng ta hệ thống chính là hèn như vậy, ta cũng không có biện pháp a.

TH AUDIO · Ta Không Phải Thực Sự Nghĩ Gây Chuyện A