Ta Không Phải Đại Minh Tinh A

Main playlist with id Ta Không Phải Đại Minh Tinh A does not exist!Main playlist with id Ta Không Phải Đại Minh Tinh A does not exist! – Sống lại người Sở Thanh không muốn trở thành đại minh tinh, hơn nữa cuộc đời hắn chỉ có hai cái đơn giản nguyện vọng. 1. Cưới một yêu chính mình bình thường lão bà, an ổn sinh sống. 2. Im lặng giàu to.
Đáng tiếc, hắn này hai cái nguyện vọng nhất định thất bại.
Trứ danh tác gia, thi nhân, Thiên Vương ca sĩ, các loại ảnh đế, coi đế, phòng bán vé kỳ tích bị không hiểu ra sao địa còn đâu trên đầu hắn, đánh nát nguyện vọng của hắn…

“Cái gì? Ta là đại minh tinh?”
“Cái gì? Berlin lại trao giải? Không đi.”
“Cớ? Có cớ gì a, ta ngày đó đau bụng, khẳng định đi không được…”