Ta Hiến Tế Thọ Nguyên Có Thể Mạnh Lên

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Đại Nghiệp chín năm đến mười hai năm, thiên tai nhân họa không ngừng.

Đó là cái mạnh được yếu thua, mạng người như cỏ rác thời đại.

Cường giả có thể trong chớp mắt ngang ngàn dặm. Siêu phàm phía trên võ giả càng là có thể phi thiên độn địa, truy tinh cầm nguyệt.

Mà tầng dưới chót người lại chỉ có thể bị bóc lột bị nô dịch thậm chí bị tàn sát mà không có lực lượng phản kháng.

Tô Mục xuyên qua đến cái thế giới này, vốn tưởng rằng dựa vào lấy kim thủ chỉ có thể nhất kỵ tuyệt trần nhất chi độc tú, cuối cùng lại đến một câu ta đã thiên hạ vô địch, nhân sinh tịch mịch như tuyết.

Thật không nghĩ đến, kim thủ chỉ lại là dùng thọ nguyên hối đoái tu vi. Loại này muốn mạng kim thủ chỉ, ai dám dùng?

Bỏ ra ba năm thời gian, rốt cục nhận mệnh. Đời này an phận thủ thường, không làm si tâm vọng tưởng.

Nhưng đột nhiên có một ngày, là Tô Mục chém giết một cái Đạo Môn tặc nhân về sau, trong đầu nghe được một thanh âm.

“Phát giác được túc chủ chém giết người có đại lượng nghiệp lực ẩn thân, chuyển hóa công đức điểm số một trăm điểm “