Ta Đầu Tóc Có Thể Sáng Tạo Yêu Quốc

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Phó Thanh Quân phát hiện chính mình đầu tóc có năng lực dài ra vô số văn minh.
Thế là thần thoại bắt đầu rồi.
Xuyên qua vô tận bóng tối cùng nói nhỏ, ở tràn ngập ác ý tà vật bên trong ẩn núp.

Hắn bắt đầu hóa thành kia xuyên qua sương dày bên trong tòa thành kinh khủng nhất tà thần, Thần mang đến tri thức tai nạn liên miên không dứt vô số vĩ độ, Thần thường lấy mọi người mép tóc tuyến trao đổi cấm kỵ tri thức. . .
Đó là trước đó chưa từng có thiên tai! !
Tạ đỉnh người đều là cường giả, vô số người ở trong gió lưu truyền Thần cổ xưa cố sự, tất cả tồn tại đều hoảng sợ đem kia vượt qua vô số văn minh khủng bố tai nạn hiện tượng gọi lấy là, tai hoạ ngập đầu.