Ta Có Thể Vô Hạn Cường Hóa

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Là / không —— phân giải [ Tam Tự kinh ]
Phân giải thành công, thu hoạch được thông dụng văn tự phân biệt
Là / không —— phân giải [ Chu Ung ]
Phân giải thành công, thu hoạch được quần áo X1, vũ khí mảnh vỡ X10, trang sức mảnh vỡ X20, Liệt Hỏa Chưởng
Là / không —— cường hóa [ Liệt Hỏa Chưởng ]

Liệt Hỏa Chưởng 1, Liệt Hỏa Chưởng 2, Liệt Hỏa Chưởng 3. . . Liệt Hỏa Chưởng 10
[ Liệt Hỏa Chưởng ](đại viên mãn): Bàn tay hỏa diễm kháng tính 30
Mặc dù cái này thế giới rất nguy hiểm, nhưng cũng may hắn có một cái siêu cấp máy phụ trợ.