Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Xuyên qua đến huyền ảo đại lục Cố Thiếu Dương chính mình lấy ra thuộc tính khả năng, thậm chí có thể tuỳ ý dung hợp.
“Lấy ra tuyệt đỉnh thiên tài thuộc tính, căn cốt + 100, ngộ tính + 100, trí lực nâng cao!”
“Lấy ra yêu thú thuộc tính, lực lượng + 100, phòng ngự + 100, hai tay tăng lên một ngàn cân cự lực!”
“Lấy ra hạ phẩm Nguyên thạch thuộc tính * 100, dung hợp được, cực phẩm Nguyên thạch!”

“Lấy ra hạ phẩm đan dược thuộc tính * 100, dung hợp được, tuyệt phẩm đan dược!”
Rốt cuộc có một ngày, Cố Thiếu Dương đối mặt ba ngàn đại đạo.
“Lấy ra đại đạo thuộc tính, được kiếm đạo pháp tắc!”
(Câu chuyện này cập nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần vừa khớp, không nên bắt chước.)