Ta Có Một Tòa Chư Thiên Vạn Giới Ngục Giam

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Ta có một tòa Chư Thiên Vạn Giới ngục giam , bất kỳ người nào bị giam đi vào, hết thảy năng lực đều là về ta sở hữu.

Tiêu Diệp bật hack nhân sinh như vậy mở ra.