Ta Có Một Gốc Thần Thoại Cây

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 06:04:13
2:
Tap 002 - 05:41:54
3:
Tap 003 - 05:01:37
4:
Tap 004 - 05:15:50
5:
Tap 005 - 05:03:01
6:
Tap 006 - 05:10:55
7:
Tap 007 - 05:03:48
8:
Tap 008 - 04:43:41
9:
Tap 009 - 04:27:28
10:
Tap 010 - 04:23:16
11:
Tap 011 - 04:04:10
12:
Tap 012 - 03:58:22
13:
Tap 013 - 04:09:35
14:
Tap 014 - 04:21:53
15:
Tap 015 - 04:14:53
16:
Tap 016 - 04:08:38
17:
Tap 017 - 03:58:51
18:
Tap 018 - 04:42:54
19:
Tap 019 - 04:08:42
20:
Tap 020 - 04:07:42
21:
Tap 021 - 04:26:56
22:
Tap 022 - 03:51:29
23:
Tap 023 - 03:36:14
24:
Tap 024 - 03:31:55
25:
Tap 025 - 03:37:10
26:
Tap 026 - 03:32:54
27:
Tap 027 - 03:21:05
28:
Tap 028 - 03:30:53
29:
Tap 029 - 02:57:30
30:
Tap 030 - 02:48:45
31:
Tap 031 - 03:01:37
32:
Tap 032 - 03:08:38
33:
Tap 033 - 03:22:14
34:
Tap 034 - 03:12:56
35:
Tap 035 - 03:19:55
36:
Tap 036 - 03:10:58
37:
Tap 037 - 03:06:49
38:
Tap 038 - 03:02:46
39:
Tap 039 - 03:13:56
40:
Tap 040 - 03:04:48
41:
Tap 041 - 03:23:05
42:
Tap 042 - 03:32:07
43:
Tap 043 - 03:03:44
44:
Tap 044 - 03:09:52
45:
Tap 045 - 03:44:36
46:
Tap 046 - 03:20:20
47:
Tap 047 - 03:26:44
48:
Tap 048 - 03:24:42
49:
Tap 049 - 03:29:04
50:
Tap 050 - 03:42:05
51:
Tap 051 - 03:44:23
52:
Tap 052 - 03:59:05
53:
Tap 053 - 03:57:18
54:
Tap 054 - 04:10:28
55:
Tap 055 - 04:18:24


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Vô ngần Man Hoang, ức vạn cự tộc san sát, mai táng vô số bí ẩn, nhân tộc thế yếu, bụng ăn không no, thụ vạn tộc ức hiếp.

Kỷ Hạ mang theo một gốc cấm hủ thần thụ giáng lâm vô ngần Man Hoang, lập Luân Hồi U Minh, sắc phong ngàn vạn thần linh, xây nhân tộc Thiên Đình.

Thần thụ kết quả, trái cây bên trong vô số thần vật:

【 vạn lương Bảo Bình: Đầu nhập Linh Tinh, sản xuất đại lượng cây lúa. 】

【 tinh thần cổ thụ linh chủng: Cổ thụ mọc ra, phát ra nồng đậm Linh Nguyên, cung cấp Thái Thương vạn dân tu hành. 】

【 Thái Tiên thượng đình: Thượng Thương Thiên đình, trấn áp trong nước yêu linh, tăng lên dân tuệ, thân ở Thượng Đình, Kỷ Hạ chiến lực đề cao mạnh. 】

【 thần nhân bí quả: Trong đó ngẫu nhiên thai nghén một vị cái thế thần nhân. 】