Ta Có Một Cái Bảng Thuộc Tính

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Ngô Dụng
Tuổi tác : 26
Thực lực : Ngự linh đồ
Thể chất : 3.8
Linh lực : 3. 6
Công pháp : Trang thứ ba Ngự linh giả cơ sở tâm pháp (tiểu thành) độ thuần thục : 34 ∕ 500

Man Ngưu quyền (tiểu thành) độ thuần thục : 12 ∕ 500
. . .
Nhìn xem chính mình bàn tay vàng, Ngô Dụng biết, hắn muốn trâu bò!