Ta Có Điểm Kinh Nghiệm Bảng

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Trọng sinh trong tương lai linh khí hồi phục thời đại, thiên phú bình thường, xuất thân phổ thông làm sao bây giờ?

Thật may có một cái điểm kinh nghiệm bảng, tu luyện, giết quái, đốn ngộ, truyền thừa, cũng có thể thu được điểm kinh nghiệm.

( ngươi tu luyện cơ sở Tâm Pháp, điểm kinh nghiệm + 3 )

( ngươi giết chết rồi biến dị gà mẹ, điểm kinh nghiệm + 5 )

( ngươi ngộ hiểu Tật Phong chân ý, điểm kinh nghiệm + một trăm ngàn )

( ngươi thu được Viễn Cổ truyền thừa, điểm kinh nghiệm + 10 trăm triệu )

Cho đến có một ngày, ngươi thu được 1 tỉ tỉ điểm kinh nghiệm, ngươi đột nhiên phát hiện, ngươi vô địch, một quyền chùy bạo nổ một cái vũ trụ.