Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Trường Sinh

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Xuyên qua đến Tu Tiên giới, Thẩm Thiên Tề biểu thị hắn chỉ nghĩ an tĩnh trường sinh a.
Thế nhưng, có một cái hố hàng sư tỷ, hố hàng sư phụ, hố hàng sư bá sư thúc, hố hàng chưởng môn. . .
Hắn lại bị đẩy lên thiên tài vị trí!
Ta thật không phải là thiên tài!

Ta chỉ là muốn an tĩnh trường sinh manh tân a!
Cảnh giới: Luyện Khí Sĩ, Quy Linh cảnh, Tụ Linh cảnh, Linh Đạo cảnh, Phá Đạo cảnh. Thiên Tiên cảnh, Chân Tiên cảnh, Kim Tiên cảnh……..