SAJID

Play   


Sử Thượng Đệ Nhất Cường Khống

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Vô số Thứ nguyên thế giới xuất hiện, nhân loại bắt đầu tu luyện.

Mở ra giải mã gien ADN, đánh vỡ thân thể con người gông cùm xiềng xích, hấp thu dị Thú Thể bên trong gien hạch, lấy ra trong đó kỹ năng hoặc là thiên phú.

Chiến sĩ, Pháp sư, Xạ thủ, thích khách, phụ trợ.

“Ngươi là nghề gì?”

Viên Bắc ôm tự chế bẫy cha hệ ở một bên thống run lẩy bẩy.

“Ta phụ trợ, một thân ngạnh khống .”

(Visited 2 times, 1 visits today)