Yêu Hoàng Thái Tử

28/09/2020 teppiesq 0

– Khẩu thôn nhật nguyệt, Thủ nhưng trích tinh thần. Vấn quân hà năng ngươi? Một mạch phản nói chân. Ngực ngưng ngũ khí thần, […]

Chí Tôn Thần Vị

18/09/2020 teppiesq 0

– Trí Tuệ Chi Cốt, Kiếm Linh Chi Thể, Đạo Linh Chi Thể, Tổ Long ngọc bội, xưa nay chưa từng có bốn mạch cùng […]