Chư Thiên Hình Chiếu

19/01/2021 teppiesq 0

– Long xà bên trong thế giới, hắn quốc thuật đại thành, quyền ép vương vô địch! Đại Minh trong chốn giang hồ, hắn hoành […]

Bắc Đẩu Đế Tôn

11/01/2020 teppiesq 0

– Thượng cổ một trận diệt ma đại chiến, thiên địa linh mạch hủy hoại hầu như không còn, lấy linh khí làm chủ hệ […]