Thần Tàng

10/03/2021 teppiesq 0

– Trong một ý nghĩ, thương hải tang điền Đả Nhãn mang ngươi tiến vào đồ cổ thế giới!

Âm Dương Quỷ Thuật

19/01/2021 teppiesq 0

– Huyền Thuật phân Âm Dương, Dương thành Đạo Thuật, Âm là Quỷ Thuật. Lâm Hiểu Phong học Quỷ Thuật, trảo tai hoạ, nhưng lại […]

Lộng Triều

02/01/2021 teppiesq 0

– Truyện kể về chàng thanh niên Triệu Quốc Đống xuất thân là cảnh sát và con đường đi lên trong quan trường của anh.

Hồn Đế Võ Thần

01/01/2021 teppiesq 0

– Hình ý quyền tông sư tiêu dật hồn xuyên dị giới. Ở cái này võ giả hoành hành thế giới, tiêu dật đến nghịch […]

Phù Hoàng

19/08/2020 teppiesq 0

– Gia tộc bị hủy, người thân mất tích, hôn ước bị xé… Cái này Tùng Yên Thành người người cơ tiếu tảo bả tinh, […]

Vạn Đạo Kiếm Tôn

01/03/2020 teppiesq 0

– Đoạt thiên địa tạo hóa, trúc vô thượng thần công. Thiếu niên Kiếm Vô Song, người mang Đại Thiên Tạo Hóa Quyết, tự học […]