Thanh Đế

27/04/2021 teppiesq 0

– Thiên địa đại kiếp đến, đã từng cường giả Diệp Thanh trở lại đại kiếp trước đó, kỳ ngộ đến Nho gia bảo điển, […]

Tiên Võ Đế Tôn

10/03/2021 teppiesq 0

– Chín ngàn năm trước, Tiên Võ Đế Tôn suất lĩnh trăm vạn Thần Tướng đánh vào Thái Cổ Hồng Hoang, lại không một người […]

Đại Hí Cốt

15/07/2020 teppiesq 0

– Hắn đến cùng là đèn chiếu xuống thiên tài, vẫn là phía sau màn tên điên? “Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi.” […]