Sát Thần Vĩnh Sinh

23/01/2021 teppiesq 0

– Truyện kể về khi nhân loại phát hiện các yếu tố về linh hồn đã thành lập một học viện để đào tạo các […]

Diệt Thế Ma Đế

11/01/2021 teppiesq 0

– Xuyên qua Dị Giới thành giả Thành Chủ, sở hữu năm trăm dặm lãnh địa, một cái quốc sắc thiên hương tỷ tỷ, hai […]

Huyền Vũ Chiến Tôn

18/12/2020 teppiesq 0

– Thời đại mạt pháp ràng buộc ở Bán Bộ Phong Thần bình cảnh tuyệt đại ma đầu một lần bất ngờ thám hiểm, sống […]

Quang Minh Kỷ Nguyên

01/09/2020 teppiesq 0

– Nhân vật chính trong truyện là Lâm Tề. Câu chuyện mới đầu xoay quanh về sinh viên trong trường đại học Đệ Ngũ và […]

Đế Đạo Độc Tôn

13/08/2020 teppiesq 0

– Thiên địa sơ khai, vũ trụ hồng hoang; kỳ môn chín độn, giảng đạo tinh không. Khi địa cầu phủ đầy bụi vạn cổ […]