Cửu Tinh Độc Nãi

03/10/2020 teppiesq 0

– Đây là một cái tràn đầy tinh lực thế giới song song. Tinh đồ, tinh kỹ, tinh sủng, Giác Tỉnh Giả đại hành kỳ […]

Vũ Nghịch

27/05/2020 teppiesq 0

– Thiên Vũ Đại Lục, cường giả vi tôn. Tôn nghiêm bị giẫm lên, Phong Hạo dứt khoát mở ra Hư Vũ Thể Chất, từ […]

Siêu Cấp Học Thần

19/02/2020 teppiesq 0

– Tô Hàng, ngẫu nhiên cơ sẽ nhận được siêu cấp học Thần Hệ thống, nhưng rút ra cũng tinh luyện hiện thực cùng Hư […]

Bắc Tống Phong Lưu

18/02/2020 teppiesq 0

– Lý Kỳ vốn là đầu bếp đứng đầu của một khách sạn năm sao nổi tiếng thế giới. Bởi vì uống rượu say, lại […]

Hồng Mông Thiên Đế

06/02/2020 teppiesq 0

– Mười vạn năm trước, Nhân tộc tại Tiên Ma đại lục phát triển đến thời kỳ đỉnh phong, tổng cộng có chín đại thánh […]

Boss Là Nữ Phụ

26/01/2020 teppiesq 0

– Mọi cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì nữ chính luôn là người quan tâm chăm sóc tỉ mỉ, còn nữ phụ là người không […]