Chí Tôn Thần Ma

15/11/2020 teppiesq 0

– Thần Vũ Đại Lục , dương võ kính thần . Một đời thiên kiêu , Võ thánh trọng sinh . Thái nhất chân thủy […]

Thần Võ Bá Đế

22/02/2020 teppiesq 0

– Tinh thần Trùng Khiếu, Nguyệt Hoa dưỡng hồn, Dương Hỏa thối thân, dung luyện Ngân Hà huyết, thân thành Bất Diệt Hằng Tinh thể! […]

Quyền Tài

14/02/2020 teppiesq 0

Cuộc sống luôn luôn tràn đầy những bất ngờ, không ai có thể đoán biết trước được, nhưng mỗi ngày qua đi bạn phải làm […]

Kiếm Chủ Bát Hoang

07/02/2020 teppiesq 0

– Hoang Tiên Vực, từ xưa chính tà bất lưỡng lập! Như thế nào chính? Như thế nào tà? Đối mặt thế gian vạn hóa! Ta […]