Thái Cổ Đan Tôn

29/04/2021 teppiesq 0

– Một đời Đan Đế bị tình cảm chân thành phản bội bất hạnh ngã xuống. . . Trăm năm sau, trùng sinh ở tại […]

Thiên Hình Kỷ

26/04/2021 teppiesq 0

– Hôm nay tu tiên không thành tiên, chỉ vì xuân sắc hoa đầy vườn; ngày sau cửu tinh xông ngưu đấu, lại nhìn Thiên […]

Vu Sư Chi Lữ

17/04/2021 teppiesq 0

– Cho ta vô tận tri thức, ta lợi dụng tự thân hành động điểm tựa, khuấy động vô tận Thế giới. Cố sự giảng […]