Thứ Tử Phong Lưu

23/12/2020 teppiesq 0

– Vốn là cái bình phàm thiếu niên, ngoài ý muốn được đến quang não, một sớm trở lại đại minh Chính Đức trong năm, […]

Tinh Luyện Chi Lộ

02/12/2020 teppiesq 0

– Tinh Thần đại lục, một mảnh dùng Tinh Thần Chi Lực là bản, mạnh được yếu thua thế giới. Tinh lực tựu là căn […]

Thiên Thần Quyết

20/06/2020 teppiesq 0

– Truyện đang nằm trong top bên Tàu , một bộ truyện mới toanh Cảnh giới: Linh Vũ cảnh, Chân Vũ cảnh, Nguyên Vũ cảnh. […]

Hỗn Độn Thiên Thể

21/05/2020 teppiesq 0

– Rác rưởi? Không thể tu luyện? Không, ta chính là trong thiên địa mạnh mẽ nhất thể chất —— Hỗn Độn thiên thể! Chân […]

Nguyên Tôn

11/01/2020 teppiesq 0

– Đại Chu hoàng tử Chu Nguyên, nguyên bản có được Thánh Long chi mệnh, lại bị địch quốc Võ Vương lấy ức vạn Đại […]