Đạo Ấn

23/06/2020 teppiesq 0

– Thế giới này xưa nay sẽ không có thần, có bất quá là người mạnh mẽ mà thôi. Khương Tiểu Phàm vốn là một […]

Vạn Đạo Long Hoàng

22/02/2020 teppiesq 0

– Thiếu niên Lục Minh, huyết mạch bị đoạt, biến thành phế nhân, nhận hết khuất nhục. May mắn được Chí Tôn Thần Điện, trọng […]

Ngạo Thế Đan Thần

14/02/2020 teppiesq 0

– Thiếu niên Trầm Tường diễm ngộ thần nữ cùng Ma nữ, đạt được các nàng vô thượng truyền thừa, thu được Nghịch Thiên Thần […]