Tuyệt Thế Y Đế

13/05/2021 teppiesq 0

– Không cách nào tu hành, lại ngộ được tuyệt thế y thuật, luyện dược luyện đan, như ăn cơm uống nước, cửu phẩm Đế […]

Đạo Cực Vô Thiên

10/05/2021 teppiesq 0

– Cổ thôn thức tỉnh, không hiểu quái sự liên tục. Thánh trùng phụ thể, nan giải nhân quả diệu huyền. Tuổi xây dựng sự […]

Ác Ma Lồng Giam

16/04/2021 teppiesq 0

– Một cái không nhận bất luận cái gì bảo hộ lòng đất trò chơi, một đám truy đuổi quyền lợi, tài phú, sinh mệnh […]

Tối Chung Trí Năng

28/02/2021 teppiesq 0

– Một bộ máy tính sinh học có trí tuệ hình chiếc nhẫn sản xuất ở năm 3009 sau công nguyên xuyên việt thời không, […]

Đạo Môn Pháp Tắc

12/10/2020 teppiesq 0

– Tại Đạo môn chưởng khống thiên hạ, hẳn là tu luyện như thế nào? Phù lục, đan dược, đạo sĩ, linh yêu, lập đàn […]

Tinh Giới

11/06/2020 teppiesq 0

– Lâm Thiên trong một lần tình cờ ngẫu nhiên được một chiếc nhẫn thần bí “Tinh Giới”. Bên trong “Tinh Giới” chứa hơn mười […]

Tuyệt Thiên Vũ Đế

22/02/2020 teppiesq 0

– Búng tay thiên địa phúc, rút kiếm thần ma phục! Tuyệt đại thần vương ngàn năm sau tỉnh lại, phát một lời thiên hạ […]