Lược Thiên Ký

13/04/2020 teppiesq 0

– Hắn được mệnh danh là… một cục phân chuột trong Tu Hành Giới, làm việc không thể thống, hành sự vô liêm sỉ, vạn […]