Ta Là bá Vương

02/03/2020 teppiesq 0

– Thiếu niên biết hổ thẹn sau dũng, lấy tuyệt thế võ tư thế, mang theo Bá Vương truyền thừa, cưỡi đỉnh cấp Yêu thú, […]

Vô Tận Đan Điền

22/02/2020 teppiesq 0

– Khí Hải, tu luyện giả nạp khí căn bản; đan điền, thiên phú, hóa khí trụ cột. Thiên phú cao người, một cái Khí […]

Đạo Thánh

04/02/2020 teppiesq 0

– Khí hóa ngũ hành, súng lục xưng hùng. Nhân gian đại pháo, thế nhân lộ vẻ xúc động. Ta không muốn nhận thật, bởi […]