Thần Môn

08/04/2021 teppiesq 0

– Thiên địa vạn vật đều là lực lượng nơi phát ra. Nơi này có kiếp trước tất cả kinh điển có tên, nhưng lại […]

Ác Ma Lao Tù

06/02/2021 teppiesq 0

– Người làm cậu bị thương chính là kẻ tàn ác máu lạnh luôn nói yêu cậu. Hắn cho người đánh gãy chân cậu, đã […]

Dị Thế Y Tiên

04/11/2020 teppiesq 0

– Mạnh nhất Tu Chân giả, bị lấy ngàn mà tính Tu Chân giả vây công, cuối cùng nhất chuyển thế dị giới. Đối với […]

Y Tiên Thiểu

01/03/2020 teppiesq 0

– Hắn là sinh viên ngành thảo dược, nhận được truyền thừa bí quyết tiên thuật cổ đại. Thần Nông tiên thảo, vì vậy trong […]

Độc Tôn Tam Giới

11/01/2020 teppiesq 0

– Giang Trần – Thiên Đế chi tử, chưởng quản Thiên Lang Thư Uyển trăm vạn năm, Chư Thiên điển tịch, không chỗ nào không […]