Kiếm Động Sơn Hà

27/05/2021 teppiesq 0

– “Ngươi là vạn người chưa chắc có được một luyện kiếm tài năng! Như theo ta tập kiếm, nhiều nhất một vạn năm sau, […]

Ngã Thị Chí Tôn

10/05/2021 teppiesq 0

– Thiên đạo có thiếu, nhân gian bất bình, hồng trần thế ngoại, Võng Lượng hoành hành; buồn bã ngươi lương thiện, nộ ngươi không […]

Vĩnh Hằng Chi Tâm

01/05/2021 teppiesq 0

– Ngoại môn đệ tử Trần Vũ, thể nội sáp nhập vào một viên Thần Ma trái tim. Trái tim, là sinh mệnh trung tâm, […]

Hán Hương

28/04/2021 teppiesq 0

– Chúng ta tiếp thu rồi tổ tiên di sản, này khiến Trung Hoa huy hoàng mấy ngàn năm, chúng ta là như vậy yên […]