Võ Đạo Tiên Nông

10/08/2020 teppiesq 0

– Đây là một cái tu tiên chí thượng, võ đạo tịch mịch thời đại! Cũng là yêu ma hoành hành, là nhìn muôn dân […]

Nhất Nộ Thành Tiên

07/08/2020 teppiesq 0

– Nhược Thuỷ đạo quân là chưởng môn đời trước của Nguyên Đạo Tông. Đồ đệ mà ông yêu thương nhất chính là Dịch Khinh […]