Vạn Cổ Thiên Tôn

07/03/2021 teppiesq 0

– Hoa Hạ cường giả Lâm Phàm, tại thượng cổ di tích trong lấy được thượng cổ Lưu Ly Kim Thân Quyết, bị những chí […]

Thái Dịch

09/01/2021 teppiesq 0

– Phúc họa không cửa, duy người tự triệu. Tuân Dịch bởi vì tâm sinh thất khiếu, thảm tao moi tim họa, mệnh định chết […]

Thần Võ Đế Tôn

22/12/2020 teppiesq 0

– Nhất đại đại năng cao thủ, bị người tính toán, hồn bay khỏi tán, dưới cơ duyên xảo hợp sống lại tại thế, mượn […]