Ngũ Hành Nguyên Linh

29/09/2020 teppiesq 0

– Văn Hạo, một cái được xưng là phế vật Ngũ Hành thân thể, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành Võ Giả […]

Chân Vũ Cuồng Long

19/07/2020 teppiesq 0

– Chân Vũ Cuồng Long giới thiệu: Tam Giáo Cửu Lưu, Bách Gia Tranh Bá. Thanh Đăng Cổ Phật, Chiếu Sáng Thần Châu. Long Xà […]

Chí Tôn Trọng Sinh

15/06/2020 teppiesq 0

– Một đời chí cường Võ Đế Trần Lôi, độ tối cường thiên kiếp, không hiểu trở lại thiếu niên thời đại, từ đó mở […]

Long Võ Đế Tôn

03/06/2020 teppiesq 0

– Dị Vực thế giới, võ đạo cường giả xưng bá thiên hạ, vi đế, vi tôn, nhất niệm Vạn Cốt khô, một chiêu kiếm […]