Huyết Mạch Vô Địch

08/02/2021 teppiesq 0

– Viễn Cổ Thần Đình phá toái, Tứ Đại Thiên Đế mất tích, chỉ lưu lại Tứ Đại Chiến Thần Huyết Mạch; Thiên Địa hỗn […]

Bất Bại Thiên Kiêu

30/01/2021 teppiesq 0

– Thể loại: Huyền Huyễn Kỳ Huyễn. Giun dế vô tội, nhược là tội! Nhưng huy hoàng thiên uy bên dưới, ai mà không giun […]

Trường Sinh Chủng

10/01/2021 teppiesq 0

– “Tiêu hao một năm bảy tháng tuổi thọ, có thể tăng lên Đồng Tử công.” “Tiêu hao một năm bảy tháng tuổi thọ, có […]