Thái Cổ Kiếm Ma

20/01/2021 teppiesq 0

– Một đời Ma Tôn lúc sắp chết, tự tay phong ấn con hắn đan điền, đồng thời đem bản thân bội kiếm, Phần Thiên […]

Vú Em Chí Tôn

29/12/2020 teppiesq 0

– Nhục thân không phá, linh hồn bất diệt, vì trở lại vượt qua trước, vì gặp lại hắn đáng yêu nữ nhi, không ngừng […]

Toàn Chức Pháp Sư

19/02/2020 teppiesq 0

Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đại biến. Quen thuộc cao trung truyền thụ chính là phép thuật, nói cho mọi người muốn trở […]

Chí Tôn Thần Đế

26/01/2020 teppiesq 0

– Tu Chân Giới Thiên Hỏa cấp Luyện Khí Tông Sư Diệp Thần tại tấn cấp Thần Hỏa cấp Luyện Khí Tông Sư lúc, luyện […]