Quái Phi Thiên Hạ

11/01/2021 teppiesq 0

– Nữ chính là Dạ Dao Quang vốn là truyền nhân của gia tộc chuyên về phong thủy, vừa nhìn người là biết ngay giàu […]

Thái Sơ

21/04/2020 teppiesq 0

– Một cây sinh vạn đóa hoa, thiên hạ đạo môn quy nhất gia. Pháp thuật biến hóa muôn vàn, lòng người lại tuyên cổ […]

Thông Thiên Đế Tôn

19/04/2020 teppiesq 0

– Trốn tránh ẩn núp, cũng không thể ngăn cản gia viên tiêu vong! Cầu nguyện vô dụng, chỉ có thể đại sát tứ phương! […]

Linh Kiếm Tôn

19/02/2020 teppiesq 0

– Cường giả tập kích, trở lại thời đại thiếu niên, trở thành năm đó nhỏ yếu phế vật thiếu chủ. Kiếp trước cừu nhân, […]