Quan Thần

16/03/2020 teppiesq 0

– Kể từ khi ra đời, Quan Thần liên tục đứng top Đô thị – Quan trường của trang Qidian. – Điểm nổi bật và […]

Bát Hoang Võ Thần

26/01/2020 teppiesq 0

– Chân Vũ Đại Lục, Vạn tộc san sát, quần hùng cắt cứ. Từng cái một thiên tài tuyệt thế như măng mọc sau cơn […]