Hokage Thần Chi Luân Hồi

30/04/2020 teppiesq 0

– Trọng sinh thành Yahiko, có rinnegan, làm boss, đọc thấy nvc thì có vẻ lạnh lùng, gaylỳ không mê gái nhưng đại hậu cung.

Lăng Tiêu Chi Thượng

07/02/2020 teppiesq 0

– Vương Hùng thức tỉnh kiếp trước trí nhớ, lại một lần nữa nắm giữ nhân gian quyền bính, mang theo thiên quân vạn mã, phát […]