Thần Bí Chi Lữ

17/04/2020 teppiesq 0

– Xuyên việt đến lạc hậu thế giới khác, có có thể gia tăng thuộc tính thiên phú dị năng, La Tĩnh bắt đầu bình […]

Vô Tận Võ Trang

02/03/2020 teppiesq 0

– Nơi này là thiên đường, bởi vì nơi này có được hết thảy mọi thứ trên địa cầu. Kể cả những thứ ngươi khát […]

Thần Võ Kiếm Tôn

22/02/2020 teppiesq 0

– Thiên Thần đại lục, Linh Vũ vi tôn. Nghèo túng thiếu niên thức tỉnh kiếm gãy chân linh, lấy được vô thượng đồ lục, […]