Siêu Phàm Giả Du Hí

24/03/2021 teppiesq 0

– Ngươi cũng biết, nhân khí vận là bình quân, duyên phận là cố định? Ngươi cũng biết, thế giới là song song, tỷ lệ […]

Lạn Kha Kỳ Duyên

27/01/2021 teppiesq 0

– Lạn Kha bên cạnh ván cờ lá rụng, lão thụ ở giữa đánh cờ không người Hưng sở trí thiên nguyên một cờ, lại […]