Trang Viên Của Ta

12/03/2021 teppiesq 0

– Trời xanh, mây trắng, lời nói thường nằm ở sa trên quầy, cảm thụ được gió biển nhẹ nhàng thổi qua. Bên người chó […]

Thiên Tài Đạo Sĩ

05/03/2021 teppiesq 0

– Một cái miệng đầy lừa dối tên giang hồ lừa bịp, trong thành lừa gạt người ta con gái bị đánh sưng mặt sưng […]

Ma Vực

03/03/2021 teppiesq 0

– Một khi anh hùng rút kiếm ra, lại là muôn dân mười năm tai nạn. Nhưng này thế gian tối phong lưu phồn hoa, […]

Korsema Đế Quốc

13/01/2021 teppiesq 0

– Khắc Tư Mã Đế Quốc – Đế Quốc Cosima – Korsema Đế Quốc. Một khỏa tới từ Dị Giới viên đạn, đánh trúng một […]

Tạo Thần

03/01/2021 teppiesq 0

– Được trí linh có nhân tính là nắm giữ được tất cả! Truyện nói về nghề chế tạo sư, một nghề rất thường xuất […]