Cuồng Thần Ma Tôn

03/04/2021 teppiesq 0

– Vạn cổ luân hồi vỡ tan, rơi xuống phàm trần. Công tử bột ác thiếu được luân hồi mảnh vỡ, nhất mộng vào vạn […]

Lăng Thiên Vũ Thần

24/03/2021 teppiesq 0

– Địa cầu mạnh nhất Vũ Thần Lăng Thiên trọng sinh vào Lâm Thiên bị tiểu nhân hãm hại trở thành phế vật, Vũ Thần […]

Luân Hồi Đan Đế

21/12/2020 teppiesq 0

– Thần vực mạnh nhất Đan đế, gặp đệ tử phản bội mất mạng, vạn năm sau sống lại là nước Tấn phế vật tông […]

Hollywood Chế Tác

19/10/2020 teppiesq 0

– Đại chúng bình thường tình cảm chân thành có thừa, nhà bình luận điện ảnh căm thù đến tận xương tuỷ —— Duke chính […]