Thiên Tuyển Giả Du Hí

11/01/2021 teppiesq 0

– Đây là một mảnh bị ‘Thiên Đạo’ sở ảnh hưởng thế giới. Bị ‘Thiên Đạo’ lựa chọn người, gọi Thiên Tuyển giả. Thiên Tuyển […]

Minh Nhật Chi Kiếp

01/10/2020 teppiesq 0

– “Đừng! Đừng dìu ta! Thật sự, ta thật sự muốn nằm mới học hiệu suất cao! Cái này gọi là học tập quen thuộc! […]

Tinh Chiến Phong Bạo

15/05/2020 teppiesq 0

– Trường quân đội khảo thi tới gần, bậc gien 28 bị trực tiếp hủy bỏ tư cách khảo thi.Thay bằng hữu đưa thư tình, […]