Thần Cấp Cơ Địa

16/05/2021 teppiesq 0

– Hư Ma giới xâm lấn, Thư Phong thức tỉnh trở thành Linh Năng giả, tiếp xúc đến thế giới chân thực. Thư Phong nương […]

Tu Chân trở về

06/04/2021 teppiesq 0

– Mười năm trước, bạn gái bị cướp, mang theo sỉ nhục ngoài ý muốn bỏ mình. Mười năm sau, hắn từ bất khả tư […]

Chung Cực Giáo Sư

09/03/2021 teppiesq 0

– Chung Cực Giáo Viên – Chung Cực Giáo Sư. Chu Tước trung học nội quy trường học: Điều thứ nhất, cấm thầy trò yêu […]